20 март 2007

Жива историја: Legio XX - дваесеттата легија

[лекториран]

Дваесеттата легија е основана во 1991 година за да се реконструира животот на римската војска на јавни настани поврзани со живата историја. Сите облеки, оклопи и оружја се изработени од самите членови врз основа на научните сознанија од историјата и археологијата. Членовите ги демонстрираат тактиките и употребата на оружјата и алатките, а на публиката и ги објаснуваат различните аспекти на животот во римската војска и цивили.

Веб-сајтот сеопфатно ги документира активностите на Дваесеттата легија, која е базирана во близина на престолнината на САД, Вашингтон, но има членови од целиот свет и понекогаш патува на настани надвор од нивната област.

Најголемата вредност на активностите на Легијата е во тоа што се целосно со отворен код. Во форма на прирачник се објаснети сите аспекти на нивната дејност, од како се изработуваат или како се набавени реквизитите, до упатства за однесување што се пропишани и со јавнодостапниот статут на здружението на граѓани.

Целта на Легијата е јавно образование, односно активно пренесување информации на било која достапна публика. „Кога ги облекуваме нашите чудни алишта ние стануваме учители и секого што го среќаваме станува наш ученик. Ако тој ученик дојде во наша близина и не добие ново знаење од нас или добие лажни информации, постигнуваме неуспех.“

Новите членови треба да ја прифатат идеологијата на групата, да поминат обука пред да им биде дозволено да учествуваат во јавните настапи. Тоа важи и за сопружниците и децата на членовите, кои мора индивидуално да ги исполнат квалификациите, а не добиваат „автоматско“ членство.


Дополнување: занемарено
Брзина: брзо
Функционалност: мн. добра
Код: ХТМЛ
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 4/10
Јазик: англиски
Адреса: www.larp.com/legioxx

Нема коментари: