23 мај 2008

Заштита на децата на интернет

Безбедно на интернет“ е нов веб-сајт чија цел е да понуди сеопфатни информации на оваа тема, а наменет им е на 3 категории на луѓе: децата и тинејџерите, нивните родители, како и на наставниците во училиштата.

Интернетот е одлично место за собирање информации, дружење, забава и комуникација, но истовремено е и извор на опасности од кои најмногу можат да страдаат децата. Токму затоа во рамките на проектот „Заштита и безбедност на децата и нивните права на интернет“, помеѓу останатите публикации наменети за децата, се лансираше и овој веб-сајт кој децата ќе ги научи на добро однесување на интернет, ќе им даде насоки за негово безбедно користење, ќе им посочи вистински случки на злоупотреби на интернет, ќе им помогне да препознаваат веродостојни сајтови, а ќе им предложи и неколку корисни содржини на интернет.

Соодветни содржини се понудени за родителите кои благодарение на овој веб-сајт можат да се запознаат со проблематиката и да ги искористат понудените совети со кои можат да им помогнат на децата во создавањето на позитивни навики за користењето на интернетот. И наставниците како луѓе кои голем дел од времето го поминуваат со своите ученици се застапени соодветно на сајтот. Покрај конкретни содржини за читање, наставниците овде можат да најдат и готови ресурси кои можат да ги искористат во наставата.

Проектот во рамките на кој функционира овој веб-сајт е финансиран од Европската Унија, носител е фондацијата „Метаморфозис“, додека како партнер е вклучена Првата детска амбасада во светот – „Меѓаши“.

Дополнување: редовно
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: пријателски
Навигација: средна
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: има
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: нема
Јазик: македонски, албански
Адреса: www.crisp.org.mk
www.bezbednonainternet.org.mk
www.internetisigurt.org.mk

Нема коментари: