03 јули 2008

Форво - заедница за изговарање на зборовите

Форво“ е веб-сајт кој ја носи етикетата Бета што означува негова функционалност додека се уште е во фаза на развој. Најдобро се опишува со паролата која со себе ја носи: Форво: сите зборови на светот - изговорени. Се работи за веб-сајт кој го одржуваат и полнат неговите корисници. Наменет за е поставување на зборови на било кој јазик за кој може, но и не мора да се обезбеди изговор. Доколку се постави зборот само во пишана форма, истиот ќе се најде во листата на чекање, од каде некој друг може да ја заврши работата до крај. Секако, за да овозможите аудио форма за поставените зборови, најпрво мора да го знаете нивниот точен изговор како и да го исполнувате техничкиот услов кој подразбира поседување на микрофон. При поставување на зборовите, дополнително можете да внесете и описни зборови заради можноста за нивно поедноставно и попрецизно пребарување.

„Форво“ досега поседува база од над 60 000 зборови, од кои за повеќе од 20 000 е обезбеден аудио изговор. Овие зборови им припаѓаат на вкупно 184 јазици кои се зборуваат во светот.

Практично е што постапката за поставување на нови зборови е лесна и кратка, а уште попрактична е можноста за преслушување на поставените зборови, за кои не е потребна ниту регистрација, ниту дополнителен аудио плеер кој за потребите на други слични сервиси, вообичаено би требало да го отворите за да би го слушнале изговорот.

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: чист, едноставен
Навигација: минимална
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 3/10
Јазик: англиски
Адреса: forvo.com

Нема коментари: