11 септември 2009

Побарајте одговори на вашите прашања

Интернетот може да се користи за разни цели, но и покрај тоа, често ги занемаруваме можностите за ползување значајни придобивки од него. Еден интересен концепт за меѓусебно помагање помеѓу корисниците нуди новиот македонски веб-сајт „одговори“. Тој користи многу едноставен концепт за размена на информации, знаења и искуства помеѓу неговите корисници преку систем на поставување конкретни прашања и очекување нивни одговори. Значи, самите корисници прашуваат и одговараат, што значи допринесуваат во развојот на самиот веб-сајт и на него достапните информации.

Доколку имате нешто да прашате од областа на науката, политиката, технологијата или некоја друга, регистрирајте се на одговори, поставете го прашањето и почекајте да добиете помош, насока или некаква друга корисна информација во прилог на вашето прашање.

Веб-сајтот е за пофалба од повеќе аспекти. Се базира на едноставен концепт кој е вообичаен за странските сајтови, но е уникатен помеѓу македонските. Иако форумите можат да го вклучуваат истото, сепак овој тип на сајтови е различен и повеќе насочен кон посериозна цел. Има многу прегледен дизајн и структура, уредни услови за користење и јасни насоки за помош. Прашањата се сместуваат во соодветни категории, истите можат да бидат проследени со повеќе одговори од различни корисници, а квалитетните одговори добиваат повеќе видливост благодарение на едноставниот систем за позитивно гласање. Спротивно, лошите, неточни, навредливи и други несоодветни одговори благодарение на негативни гласови можат да бидат полесно воочени и отстранети.

За да бидете во тек со прашањата на корисниците, „одговори“ можете да го следите и на „твитерtwitter.com/odgovori.

Дополнување: од корисниците, често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: модерен, прегледен, чист
Навигација: минимална
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 1/10
Политика за приватност: има
Јазик: македонски
Адреса: odgovori.mk

1 коментар:

Unknown рече...

Мала исправка, сајтот има РСС/Атом.