05 мај 2004

Библиотеката на Конгресот на САД

[лекториран]

Мисијата на Конгресната библиотека е да ги направи своите ресурси достапни и полезни за Конгресот и за американскиот народ. Преку своите веб-сајтови (подсајтови) таа нуди широк пристап на јавноста до широк опсег на информации, особено историски материјали. Почетната адреса служи како портал од кој се разгрануваат разни области, според поле на интересирање (историја, право, светски култури...) или целна група (истражувачи, библиотекари/архивари, наставници, деца, издавачи, луѓе со специјални потреби, слепи, нови посетители).

Библиотеката содржи повеќе 128 милиони предмети (29 милиони книги, 2.7 милиони снимки, 12 милиони фотографии, 4.8 милиони мапи, 57 милиони ракописи), а должината на нејзините полици за книги изнесува околу 850 километри. Библиотеката е основана во 1800 година и има одиграно огромна улога во создавањето на САД како општество базирано на знаење, како и во успешноста на оваа држава.

Преку централниот портал може да се пребаруваат и сите каталози, а и да се следат вести за активностите на библиотеката, од тематски проекти (на пример повторна средба на ветерани од Втора светска војна овој месец), приредби на уметници, вебкасти, до прозаични апликации од типот „на денешен ден".

Дополнување: континуирано
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Гугл-ранг: 9/10
Јазик: англиски
Адреса: www.loc.gov

Нема коментари: