15 јуни 2006

Отворена употребливост за подобар слободен софтвер

[лекториран]

„Отворена употребливост“ овозможува поврзување на програмерите што развиваат софтвер со отворен код и експертите за употребливост. Со тоа, обете гранки на софтверската индустрија имаат можност да си помогнат меѓусебе.

Веб-сајтот служи како платформа за заедничко работење, преку која може од една страна да се пријавуваат проекти чиј софтвер е со отворен код, а од друга страна да се пријавуваат стручњаци за употребливост што би сакале да придонесат со своите експертски мислења и примена на стандардите, како ИСО 13407. Целокупната активност е стриктно на доброволна база, за доброто на заедницата.

И во светски рамки, оние што развиваат софтвер најчесто не се свесни за значењето на употребливоста, сметајќи ја како „уште еден фичр“ што може да се додаде на проектот. Правилната перцепција е дека употребливоста мора да стане интегрален дел од развојот на софтверот, преку вклучување соодветни стручни лица во тимот на долгорочна база.

Во рамките на проектот се влезени 136 проекти, меѓу кои и значајни претставници на слободниот софтвер, како графичката околина КДЕ и програмата за обработка на слики ГИМП.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: мн. добра
Код: ПХП
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 6/10
Јазик: англиски
Адреса: www.openusability.org

Нема коментари: