25 јуни 2008

„Твоја музика“

Твоја музика“ е еден од поновите македонски веб-производи кој нуди поинакви веб-доживувања од оние на кои сме досега навикнати. Имено, се работи за веб-сајт чија цел е споделување на македонска музика помеѓу неговите корисници или пак помеѓу сите негови посетители. Не навлегувајќи во правната исправност на начинот на кој се споделуваат содржините, бидејќи никаде не е наведено дали авторите на песните и нивните изведувачи се согласни со таквиот начин на онлајн промоција, „твоја музика“ е место кое нуди голем избор од производите на македонската музичка сцена.

Сајтот функционира по принципот на регистрирање и поставување на песни за која работа на располагање има по 1GB за секој член. При поставувањето, регистрираниот корисник може да одбере чување на поставените песни за лична употреба, нивно споделување со останатите регистрирани членови или пак споделување со секој посетител на сајтот.

„Твоја музика“ во времето на пишување на оваа рецензија броеше 1764 корисници кои на било кој начин допринесуваат за активностите кои се одвиваат на овој сајт. Зачленетите корисници дополнително можат да одржуваат свои блогови како алатки за промоција на ресурсите кои ги споделуваат.

Дополнување: секојдневно
Брзина: брзо
Функционалност: солидна
Дизајн: обичен
Навигација: минимална
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Политика за приватност: има
Гугл-ранг: 1/10
Јазик: македонски
Адреса: www.tvojamuzika.mk

Нема коментари: