27 јуни 2008

Алатка за едноставна изработка на веб-сајтови

Гугл сајтс“ е онлајн алатка за изработка на веб-сајтови која е лесна за употреба и бесплатна за користење. Сите корисници на џимејл кориснички адреси, треба да се регистрираат на овој сајт после што веднаш можат да започнат со креирање и обработка. Постапката е толку кратка и едноставна што нема да забележите кога сте го создале вашето онлајн веб-дело.

Некои од опциите при креирањето на самиот сајт, како и при создавањето на содржините подразбираат задавање на име и адреса за пристап до веб-сајтот, избор на саканиот изглед, додавање на слики, текстови, линкови, табели, цели фајлови, коментари, како и дополнителни веб-страници кои ќе бидат достапни преку менито итн.

Дополнувањето со содржини е многу едноставно и наликува на работа во софтвер за обработка на текст од типот на Microsoft Office Word или OpenOffice.org Writer. За да добиете појасна претстава како можете да ја искористите оваа алатка, погледнете го приложеното видео кое детално ќе ви ја објасни постапката за креирање на сајтот и исполнувањето со содржини, а благодарение на додатоците кои можете да ги вметнете, сајтот можете да го користите за забележување идни активности и настани во календар, за споделување текст документи, графикони и презентации со вашите колеги или соработници во некој проект, за интерно информирање во рамките на една фирма, за еднонасочно известување од истражувачка или едукативна работа, за фамилијарна употреба итн.

Важно е дека креираниот сајт може да се користи само за лична употреба, на пример за водење на некаква евиденција или за чување на работните фајлови и сл, може да се сподели со одредени луѓе или пак да биде јавно достапен за сите.

Дополнување: еднократно
Брзина: брзо
Функционалност: одлчна
Дизајн: едноставен
Навигација: минимална
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: нема
Јазик: англиски
Адреса: sites.google.com

Нема коментари: