09 јули 2008

Терминологија

Терминологија“ претставува проект кој им е наменет на корисниците кои и самите можат да придонесуваат кон неговиот развој. Претставува локација на која може да се најде различна терминологија вклопена во различни речници, а посетителите кои ќе решат да регистрираат членство, ќе добијат право да гласаат за поимите, да оставаат коментари, како и самите да започнат свој проект-речник и истиот да го исполнуваат со термини, или да дополнуваат некој кој е веќе креиран.

Сајтот моментално го сочинуваат 13 речници. Некои од нив се: информатичкиот речник, речникот за превод од српско-хрватски на македонски јазик, речникот кој го содржи македонскиот превод на КДЕ, философскиот речник итн. Над 100 000 зборови се сочинети во овие и во останатите досега понудени речници.

Целните области и различните јазици се посебно истакнати на почетната страница од каде директно може да им се пристапи, а пребарувачот овозможува барање на термин вклучен во речникот кој е моментално назначен.

Дополнување: постојано
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: текстуален
Навигација: средна
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Политика за приватност: има
Гугл-ранг: 3/10
Јазик: македонски, англиски
Адреса: terminologija.org.mk

Нема коментари: