07 декември 2009

Огромна порција од македонскиот веб - секој ден, во секое време за секого

Ping.mk е агрегатор на е-содржини кои се собираат автоматски преку претходно задавање на РСС фидови до веб-сајтови или тематски посебни делови од нив. Во моментов постои голема база на зададени извори кои секојдневно агрегираат нови содржини, а корисниците и самите можат да пријавуваат фидови, но и линкови до поединечни написи, фотографии, видеа и сл., притоа сместувајќи ги во соодветни групи.

Покрај собирањето на сите видови содржини, овој веб-сајт има една дополнителна вредност - можност за гласање од страна на регистрираните корисници со што линковите до најпопуларните содржини, фер и демократски избиваат меѓу првите.

Она што го разликува овој сервис од останатите е тоа што тој обединува содржини од секаков тип, поставени на локални веб-сајтови, а негова основна намена е промовирање на алтернативните извори на информации кои нудат квалитетни анализи или издржани мислења, од индивидуални блогови, преку веб-сајтови на организации и портали, до кој било вид на нови медиуми.

Корисниците на сервисот придонесуваат со гласање и посетување на поставените линкови, како и со поставување на нови извори и нови содржини. Групите отвораат можност за создавање заедници врз основа на заеднички интерес за дадена тема, географска област или во рамките на разни движења за граѓански активизам.

Корисниците имаат избор од неколку модерни и практични опции за користење на сајтот. Тие подразбираат поставување на виџети на нивните лични веб-сајтови и блогови кои автоматски ќе ги прикажуваат содржините од пинг, копчиња за брзо додавање линкови од пинг на сопствените веб-локации, како и букмарклети кои овозможуваат брз пристап до функциите на пинг.

Најдобрите содржини имаат шанса да бидат избор на уредниците и да се најдат на левата страна на почетната страница, со што истите добиваат можност за поголема промоција и популарност.

Дополнување: постојано
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: едноставен, модерен
Навигација: средна
Пребарувач: има
Клучни зборови: има (агрегатор)
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 0/10 (нов)
Политика за приватност: има
Јазик: македонски
Адреса: ping.mk

Нема коментари: