30 ноември 2005

Детско здравје

[лекториран]

Мисијата на веб-сајтот „Детско здравје“ е да им овозможи на децата, родителите и на луѓето од пошироката заедница пристап до авторитетни, веродостојни современи и локално релевантни информации, презентирани на едноставен и разбирлив начин, поделени во достапни категории. Кредибилитетот на информациите почива на консултација на врвни медицински стручњаци.

Презентираните написи се исцрпни и интересни, па посетата на сајтов е препорачлива за сите што се заинтересирани за здравјето. Секој напис е поделен на секции, до кои може да се дојде преку кратка содржина на врвот на страницата, што придонесува за издигање на нивото на употребливост. Написите се леснодостапни и преку „пул даун бокс“, во кој се вметнати имиња на темите што ги обработуваат.

При изработката, страниците најверојатно се тестирани само со „Интернет експлорер“. Затоа, кога веб-сајтот се посетува со „Фајерфокс“ некои од табелите се развлечени и надвор од должината на екранот. Дизајнерот би требало да обрне внимание на компатибилност со разни типови разгледувачи, а уредникот на дополнување со содржини кај линковите што водат кон страници со натпис „under construction“.

ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: ретко
Брзина: средна
Функционалност: добра
Код: АСП
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: делумно
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 5/10
Јазици: македонски и албански
Адреса: www.detskozdravje.org.mk

Нема коментари: