01 декември 2005

Светски ден за борба против ХИВ/сида

[лекториран]

Веб-сајтот посветен на Светскиот ден за борба против ХИВ/сида го одржува британска организација што е водечка во таа земја на полето на лобирање и застапување од оваа област.

Веб-сајтот нуди основни медицински информации за ХИВ/сида, четирите начини на инфицирање и методите за побезбеден секс во многу достапен и прифатлив формат, дополнет со едноставен и ефективен дизајн. Покрај тоа, остава можност за двонасочно информирање за јавни настани поврзани со оваа тема, при што и други организации може да го искористат и да најават свои активности.

Особено интересно е направен делот за лични приказни, во кој разни луѓе, претставени со фотографија, ги споделуваат своите мислења за темата, како и за потребата да се носи црвената лента како симбол на свеста за потреба од сеопфатна активност за помагање на заболените и на потенцијалните жртви. Овие содржини се достапни и преку посебна страница, но и како инсерти на другите страници, по случаен редослед. И во овој случај читателите имаат можност да испратат свои прилози, што може да биде одлична шанса за промовирање на активистите од Македонија во странство.

ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: повремено
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: АСП
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 7/10
Јазик: англиски
Адреса: www.worldaidsday.org

Нема коментари: