03 декември 2005

Антипункт [поточно: .аНТИблог]

[нелекториран]

„Антипункт“ [поточно: .аНТИблог] е блог на Ивица Антевски, поет, новинар и еден од најзаслужните членови на неформалната македонска блогерска заедница (МБЗ) и на интернет и вон него, кој работи на надминување на дигиталниот јаз преку промовирање на блогерството низ печатените медиуми.

Разновидните содржини на „Антипункт“ [моментално] одат под мотото „ништо против сè“ опфаќаат лични мислења против и за појави и луѓе, пофалби или кудења за сајтови или дела, како и еден вид на дневник на настаните кои му се случуваат на авторот и неговите реакции на нив. Стилот на пишување на постовите од овој вид е ’без влакно на јазик‘ и отворено идеолошки обоен („националнот: анархист“). Особено интересни се постовите со цели колумни во врска со некои вгездени предрасуди, стереотипи и општоприфатени ставови.

На блогот понекогаш може да се најдат и новинарски стории необјавени во медиумите за кои работи авторот, напишани во објективен стил.

Како и кај другите видни претставници на МБЗ, на блогот се дозволени коментари од читателите, кои за некои теми имаат прераснато во опсежни полемики.

Секако, ваквото зголемување на можностите за интеракција, а и редовното освежување доведуваат до јакнење на репутацијата на блогот, а и позитивно влијае на популарноста (која не му е важна на авторот), што може да се провери со споредба на јавните бројачи.

Дополнување: секојдневно
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: ХТМЛ (блогер)
Дизајн: блогерски
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: има
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 4/10
Јазик: македонски
Адреса: antipunkt.blogspot.com

Нема коментари: