06 декември 2005

Озборувач

[лекториран]

„Озборувач“ е блог на извесен Бобан, којшто по учење или по работа се движи низ разни места во светот, а моментално живее и работи во Чикаго. За себе тој вели дека „учествува во идна конспирација. Сака индивидуализам, демократија, слободен ум, слободни пазари, слободен код. Мрази инертност, себичност, мрзеливост и се што не му оди во прилог.“

Написите на блогот се често содржајни и интересни стории од секојдневието или размислувања на најразлични теми, испреплетени со фотографии или со други графички содржини. Понекогаш тие претставуваат комплетни патописни репортажи.

Блогот во оваа форма постои од април 2005 година, а делата на авторот и пред тоа и се познати на интернетската јавност, од форумски или колаборативни веб-сајтови.

Од аспект на употребливост, на „Озборувачот“ може да му се забележи што линковите кон надворешните сајтови, а особено кон другите блогови, ги отвора во нов прозорец на разгледувачот. Со тоа ем им троши дополнителни ресурси на посетителите, ем си ја ускратува можноста посетителот да му се врати назад преку копчето „бек“ и да ги забележи промените настанати на сајтот во меѓувреме. Ова е особено важно ако реши да се самофинансира преку банери или учество во програми за огласи. Дополнително би било добро во шаблонот на внатрешните страници да вгради линк до насловната страница.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: ХТМЛ (блогер)
Дизајн: блогерски
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: има
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 4/10
Јазик: македонски
Адреса: www.ozboruvac.org

Нема коментари: