30 декември 2005

Гонзо-фотоновинарство

[лекториран]

„Гонзо“ пристапот кон фотоновинарството промовира „прогресија преку строга точност и автентичност без потчинување на ограничувањата на стандардните правила за репортажи“. Се одразува преку анотација во гонзо-стил, без многу „јадење бурек“, туку со презентирање на фактите. Анотацијата се темели на одговарање на пет прашања: кој, што, каде, кога, зошто (who, what, where, when, why).

Веб-сајтот има цел да го промовира овој стил преку примери и објавување на манифест со кој се објаснети принципите на движењето, кои се темелат на земање предвид на промените што ги носат дигитализацијата и користењето Интернет наспроти печатените медиуми. Со тотално прилепување од десно, изработката на манифестот намерно ги крши сите правила на употребливост, но со примена на визуелна логика, која му овозможува сепак да биде читлив и ефективен при пренесување на атмосферата на новото.

Терминот гонзо во слична смисла (идиосинкратички субјективно со акцент на непосредно вклучување во акцијата) се користи и во други области на современото човеково творештво, како индустријата за филмови за возрасни, особено оние што се снимаат во Италија и во САД со уметници по потекло од Унгарија.

Употребата на Флеш за приказ на видео на овој веб-сајт овозможува поголема контрола врз изгледот на екранот, но на некои разгледувачи може да доведе до технички проблеми, кои се одразуваат преку „сечкање“ на звукот. Дури и кога би работело перфектно, не би било лошо да се остави можност за симнување на клипот, со назначување на форматот и на големината.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: еднократно
Брзина: средна
Функционалност: добра
Код: Флеш/ХТМЛ
Дизајн: комбиниран
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 0/10
Јазик: англиски
Адреса: http://www.gonzopj.net

Нема коментари: