15 август 2006

Енергетски крмак и намалување на сметката за електрична енергија

[лекториран]

„Енергетски крмак“ пренесува знаења за тоа како да се заштеди на потрошувачката на енергија во домовите, преку активности што може да доведат до намалување на сметките од 10 до 50 отсто.

Веб-сајтот има две целни групи - возрасни и деца, па е поделен на два дела наменети за секоја од нив. Делот за возрасни е базиран на текст и убедување преку изнесување факти. Делот за деца е „свет за себе“, основна намена му е усвојување на основните поими и прифаќање ставови, што се изведува преку играње одлично изработени едукативни видеоигри и интерактивен прирачник.

Притоа, се користи метафората на „енергетски крмак“, израз што се однесува на сите елементи на потрошувачката што ја поттикнуваат нерентабилноста - од користењето обични наместо флуоресцентни светилки (кои се поскапи, но траат подолго и не трошат толку струја), преку проверката и дополнувањето на изолацијата на бојлерите, ѕидовите и прозорците, до практики за ефикасно користење на компјутерите и придружните уреди.

Сите препораки се поддржани и со емпириски и научни податоци, достапни во форма на е-книги во ПДФ-формат. Во истата форма се дадени и дополнителни материјали, како учебници, водичи, квизови и други материјали за едукативни активности наменети за наставници и за деца.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: неопределиво
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: ХТМЛ, Флеш
Дизајн: комбиниран
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 7/10
Јазик: англиски
Адреса: www.energyhog.org

Нема коментари: