19 октомври 2006

Блогот на Рибаро

[лекториран]

Блогот на Рибаро е еден од македонските блогови од сервисот Блогерај, со растечко влијание, што се одразува и на неговата посетеност. Во однос на содржините, авторот Јане Ѓорѓиоски има еклектичен пристап, презентирајќи мислења и творби на најразлични теми, од блогот како медиум до презентирање сопствена и поезија од други автори.

Карактеристично за блогот на Рибаро е што за линкови до други блогови во блогролот користи банери-сликички што сам ги изработува, а истата практика ја применува и за други видови линкови. Ова го забавува вчитувањето на блогот, но му дава карактеристичен шмек. Некои од таквите банерчиња се појавуваат двојно: и во десната и во левата колона, за што нема преголема потреба.

Употребливоста на постовите од овој блог може да се подобри со користење поуедначена големина на фонтови и употреба на празниот простор меѓу редовите и графичките елементи.

Авторот го уредува и блогот „Јас Јуриј Г.“, кој своите содржини ги црпи од истоимената книга на починатиот поет Горан Иванов Крстевски (1971-2003), обезбедувајќи нова форма на достапност на поезијата.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: добра
Код: друпал
Дизајн: комбиниран
Навигација: графичка
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: има
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 3/10
Јазик: македонски
Адреса: ribaro.blog.com.mk

Нема коментари: