11 ноември 2006

Омниглот: јазиците и азбуките од цел свет

[лекториран]

„Омниглот“ е веб-сајт што нуди ресурси во врска со јазиците и системите за пишување од целиот свет. Особено е практичен одделот за корисни фрази и чести изрази на разни јазици од целиот свет, но тоа е само дел од широкиот дијапазон на речиси енциклопедиското знаење што се содржи на сајтов.

Претставени се речиси сите азбуки и системи за пишување што се моментално во употреба, како и некои старовремски и „вештачки“ - направени за потреби на измислени јазици и слично. Присутни се и информации за некои од јазиците поврзани со тие системи, како и написи на разни јазици, особено од областа на социолингвистиката, совети за учење јазици и книжарница.

Особено се полезни страниците со линкови што овозможуваат пристап до други сајтови на сродни теми, или по теми. На пример, на прашањето како се пишува вашето име со најразлични азбуки од светот се одговара преку линкови до специфични страници од веб-сајтови за кинески, арапски, јапонски..., кои го нудат одговорот во рамките на нивната област. Дополнително и логично, „Омниглот“ има и блог на кој ги забележуваат активностите или ставаат понеформални написи.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: ХТМЛ
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 7/10
Јазик: англиски и други
Адреса: www.omniglot.com

Нема коментари: