22 март 2007

Cancer Quest - образование за ракот на четири јазици

[лекториран]

Ракот е резултат на распад на нормалните биолошки процеси. За да се разбере што тргнува на лошо во процесот на развој на ракот, основно е да се разбере како работи организмот кога функционира здраво. Една аналогија е со поправање автомобил. Би било многу тешко или невозможно да се поправи автомобил од некој што не знае како функционира кога не е расипан.

Затоа првиот дел од веб-сајтот „Канцер квест“ (потрага по ракот) е наменет за објаснување на нормалните процеси, а вториот за биологијата на ракот. Наменет е за сите граѓани, а не само за професионалците од оваа област. Нештата се објаснуваат отпочеток и постепено, а содржините се насочени за пациенти, едукатори, студенти и за здравствени работници.

Целиот сајт е особено погоден за едукаторите, оти содржините се претставени во вид на учебник, со поглавја, секции и помали потсекции. Содржините се дополнети со флеш-анимации, кои бесплатно може да се користат за образовни цели, како и со тестови-квизови, речник и со научни референци.


Дополнување: неопределиво
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: комбиниран
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 5/10
Јазици: англиски, шпански, кинески, руски
Адреса: www.cancerquest.org

Нема коментари: