18 април 2007

Блогот Лолита

[лекториран]

Блогот Лолита го препорачува писателот Алекс Букарски, кој неговата авторка ја смета за една од најпродуктивните македонски блогерки што пишуваат љубовна поезија.

Букарски вели: „Кога долго висам на Интернет потајно во себе знам дека нешто страшно ми фали во животот. Кога ќе кликнам на блогот Лолита и кога ќе ја видам целата фанатична посветеност на поезија, дознавам што точно е тоа“.

Содржините опфаќаат текстови потпишани од авторката Наташа Георгиевска, но и преводи или извадоци од дела на други поети и писатели, како и пренесени делови од интервјуа и линкови до уметнички веб-сајтови.

Она што би можело да се поправи од дизајнерски аспект е воедначеноста на заднината и поставеноста на колоните со текст, кои понекогаш „бегаат“ од нивната основна положба. За визуелниот идентитет е исто така важна конзистентноста при употреба на фонтовите.

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: добра
Код: ПХП (друпал)
Дизајн: блогерски
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: има
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 4/10
Јазици: македонски и[ли] англиски
Адреса: lolita.blog.com.mk

Нема коментари: