03 јули 2008

Македонски едукативни содржини за изработка на комјутерски ресурси

Фотошопмк“ е веб-обид за презентирање на корисни содржини од едукативен карактер кој нуди конкретни начини и постапки за изработка на графички и веб елементи и слични решенија кои се важни за луѓето кои творат во дигиталниот свет.

Според името на сајтот, како и според типот на содржини кои преовладуваат, може да се забележи дека едукативните лекции претежно се однесуваат на некои графики кои можат да се изработат со помош на софтверот за графичка обработка од Адоуб - Фотошоп. Содржините се групирани според техниката која треба да се употреби, а се состојат од текст пропатен со соодветни слики кои на тој начин ја доловуваат постапката за изработка на конкретното дело. Досега достапните содржини не се којзнае што, но на сајтот треба да му се даде шанса и треба да се поздрави желбата за споделување знаење од овој вид.

Менито, покрај категорија за Фотошоп содржини, содржи и категории за лекции за Flash, HTML и CSS, Dreamweaver, PHP, но во повеќето од овие содржините се или скромни или се уште ги нема. Сајтот располага со свој форум кој може да се користи за комуникација помеѓу членовите, уредна статистика која го презентира бројот на посети за секоја поединечна содржина, простор за оставање коментари и можност за гласање за квалитетот на содржините и сл.

Фотошопмк е можеби уште еден веб-сајт кој сега за сега делува како да му треба уште многу работа за да добие на сериозност и значење, но истовремено е и сајт во кој доколку се вложи повеќе време и труд, може да биде корисна локација за голем број на интернет корисници.

Дополнување: скоро секојдневно
Брзина: средно
Функционалност: одлчна
Дизајн: едноставен
Навигација: минимална
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: има
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: нема
Јазик: македонски
Адреса: photoshopmk.com

Нема коментари: