18 декември 2008

Онлајн складиште за вашите документи

Поставувањето документи онлајн, со цел нивно чување, односно архивирање, како и заради можноста за пристап до нив од било кој компјутер во светот, поврзан на интернет, не е нешто што единствено и ексклузивно го нуди еден веб-сајт, но пак е услуга карактеристична за веб-сајтовите од поново време. Тоа пак значи дека изборот на вакви онлајн хард дискови или веб-десктопи како што често се нарекуваат е голем, но истовремено значи и дека кога ќе треба да најдете конкретно решение за вашите моментални потреби од овој тип, ќе имате мошне тешка задача. Ви го препорачуваме Дроп бокс со кус преглед на неговите специфики, според кои ќе можете да одлучите дали тој може да одговори на она што го барате.

За разлика од многу други онлајн складишта на податоци, кои се користат од веб-прелистувач и кои често се комбинирани со разни дополнителни апликации, заради што ги викаат и онлајн оперативни системи, дроп бокс е таков сервис кој ќе ви отстапи 2 гигабајтен простор за вашите податоци од било кој вид и глобален пристап до нив преку пријавување со помош на личните податоци од вашата корисничка сметка. За да почнете да го користите, ќе треба да ја преземете софтверската апликација која ќе ви овозможи со едноставно влечење и пуштање или копирање да ги сместите сите податоци, уредени на начин како што вие сакате, во вашата дроп бокс папка. Потоа, документите почнуваат да се качуваат на онлајн компјутерот од кој ви е отстапен простор, а статусот на качување се следи преку графички ознаки. Можете да ја инсталирате апликацијата на повеќе компјутери кои потоа можете да ги синхронизирате, а најдобрата работа е што при промена на документите, тие автоматски се менуваат и тоа само во оној дел од нив во кој се случила промената, што е секако значајно од аспект на време и интернет ресурси. Доколку имате документи кои пак сакате да ги споделите со други луѓе онлајн, означете ги и поканете ги вашите пријатели на веб-адресата која ќе ја добиете за таа цел.

Дополнување: вие
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: едноставен
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: нема
Јазик: англиски
Политика за приватност: нема
Адреса: www.getdropbox.com

Нема коментари: