16 декември 2009

Многу корисен онлајн речник и толкувач на зборови

Визувордс“ или „визуелни зборови“ претставува многу различен и поинаков речник од оние стандардните кои ги имаме дома или пак од оние кои вие редовно ги посетувате на интернет. На почетната страница се наоѓа само пребарувач на зборови и огромен бел празен простор кој на прв поглед може да ве збуни, се додека не ја откриете функцијата на сајтот.

Сајтот функционира на многу интересен и пред се специфичен начин кој верувам дека многу ќе ви ја олесни работата. Сè што треба да направите е да внесете збор во пребарувачот и на белиот простор ќе ви се појави нешто слично на атом т.е. зборот кој сте го впишале ќе се наоѓа во јадрото со здебелени букви и од него ќе излегуваат други јазли на кој ќе бидат испишани соодветни термини кои се поврзани со зборот кој сте го побарале.

Станува збор за термини кои директно се поврзани со тој збор и термини кои можат да ви послужат за замена или дообјаснување на тоа што сте го побарале. Секоја патека која што води од јадрото до еден од термините е означен со различна боја и текстура. На левата страна, на легендата можете да видите дека секоја боја и текстура има соодветно значење за полесно сознавање на тоа што ви треба, како на пример од кој вид е зборот, од каде потекнува, слични зборови на него, на која група припаѓа и што ли уште не. Со доведување на стрелката од глувчето над некој од зборовите ќе добиете и дефиниција за секој од нив.

Дополнување:редовно
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: едноставен
Навигација: минимална
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 7/10
Политика за приватност: нема
Јазик: англиски
Адреса: www.visuwords.com

Нема коментари: