29 декември 2009

Ново складиште за истражувачите од целиот свет

Депот“ е ново институционално складиште кое им овозможува на истражувачите и научниците од целиот свет депонирање на нивните трудови, статии и поглавја од книги. Оваа интернационална локација има за цел, на едно место да ги собере научно-истражувачките трудови кои се производ на истражувачи и научници од институции без свое институционално складиште. Со тоа, тој е од полза за целата истражувачка заедница од светот. Ставањето на научно-истражувачките трудови онлајн и на располагање на сите кои можат да имаат корист од нив е во согласност со концептот на отворен пристап.

Ставајќи ги електронските копии од вашите научно-истражувачки документи во системот на депот, имате можност да постигнете многу поголема читаност од онаа што можете да ја постигнете со достапноста на вашиот труд единствено преку научно списание базирано на претплата. Дополнително, истражувањата покажуваат дека стапката на цитирање на материјали кои се ставаат на располагање преку отворен пристап може да се зголеми драматично до дури 400% во некои дисциплини.

Правото на објавување на рецензираниот труд (во финална верзија) онлајн се регулира со договор за пренесување на авторските права. Доколку вакво право не ви е одредено и понатаму можете да го консултирате издавачот. Исто така, можете да поставите трудови кои јавно ќе се прикажат по одреден период кој го бара издавачот или дури да ги направите вашите дела невидливи, доколку не ви е близок концептот на отворен пристап. Во овој случај, внесувањето на вашето име, институцијата која стои зад вашето дело и мета податоците за него, ќе ја зголемат неговата видливост за пребарувачите и со тоа ќе се зголеми интересот за нив, иако самата содржина и понатаму ќе остане скриена за корисниците.

Поставувањето на трудовите во системот на депот ќе значи нивно архивирање и чување се додека не се појави посоодветно институционално складиште каде тоа треба да биде објавено. Во меѓувреме, други истражувачи, научници и студенти можат да ги ползуваат резултатите од вашите истражувања и да изградат нови знаења врз основа на нив. Со тоа вие ќе помогнете во изградување на поцврста научна заедница и подигнување на нејзиното ниво на квалитет и распространетост.

Дополнување: од корисниците
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: класичен, многу прегледен
Навигација: минимална
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 7/10
Политика за приватност: нема
Јазик: англиски
Адреса: www.depot.edina.ac.uk

Нема коментари: