29 април 2004

Руски фестивал на стрипови

[лекториран]

Словенските јазици кои се зборуваат надвор од просторите на бивша Југославија и кај кои стриповите не дошле во вид на „ремени" односно „ленти" (превод на „стрип") објавувани во дневните весници пред Втората светска војна, за стрип го употребуваат зборот „комикс" - директен увоз од тековниот англиски.

Рускиот веб-сајт „Ком-мисија" е посветен на фестивал на стрипот што се одржува помеѓу 23 април и 4 мај оваа година, а за кој пријавувањето се врши преку веб. Фестивалот е со меѓународно учество и поддржан од импресивен број спонзори.

Визуелно, сајтот оддава пријатен впечаток, комбинирајќи елементи својствени на советската традиција за дизајн на плакати и на светски стриповски сензибилитети (франкофонски, американски и јапонски). Технолошки гледано, сајтот одлично ги интегрира ХТМЛ и флеш, користејќи ги нивните предности соодветно, без пренатрупување.

Содржински сајтот е поделен на оддели во кои се дава лична карта на фестивалот (со програма), каталог на делата на учесниците (графички новели, фотострипови и стрипови во флеш), новости за настаните, дел за пријавување и форум.

Дополнување: на неколку дена
Брзина: релативно брзо
Функционалност: одлична
Гугл-ранг: 5/10
Јазик: руски
Адреса: www.kommissia.ru

Нема коментари: