21 ноември 2005

Листата на Крег

[лекториран]

Крег Њумарк ги набљудувал луѓето како си помагаат преку Интернет, на пример преку системот „Вел“ (WELL) и дискусионите групи на „Јузнет“ (Usenet), па во 1995 година решил и тој да се приклучи, известувајќи по е-пошта за интересни настани во Сан Франциско и пошироката околина. Листата се ширела од човек на човек и наскоро имало потреба за неа да се употреби специјализиран софтвер, кој прераснал во специјализиран веб-сајт, кој овозможува интегрирано комуницирање во комбинација со е-поштата.

Со текот на времето луѓето почнале да објавуваат информации и огласи од различни области, како отворени работни места, продажба на предмети, изнајмување станови - како одговор на кусокот станови во околината, како и форуми за дискутирање на најразлични теми.

Во 1997 година Крег носи одлука листата да не биде комерцијална и да не се користи за објавување огласи преку банери. Оваа одлука ја поддржала заедницата што се развила околу листата, зајакната со правење журки за членовите, како и со основањето непрофитна фондација.

Денес листата на Крег се смета за еден од најефективните и најпопуларни веб-сајтови за вработувања во широката и влијателна географска област што ја покрива. Луѓето го сакаат и користат бидејќи им дава: (1) можност да се искажат, (2) чувство на доверба и интимност, (3) конзистентност на непретенциозни вредности, (4) едноставност, (5) не им бара пари, со исклучок на објавувањето огласи за работа, (6) свежина на материјалот, (7) отсуство на огласи, особено на банери.

Поуките на листата на Крег може да бидат од голема полза за низа македонски сајтови со големи амбиции, кои допрва треба да ги покажат широкоградоста и инклузивноста во односот со корисниците.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: ХТМЛ, ЦГИ и др.
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 8/10
Јазик: англиски
Адреса: www.craigslist.org

Нема коментари: