21 декември 2005

Нушин Наџафи - фотографка од Иран

[лекториран]

Веб-сајтот на Нушин Наџафи презентира општествени документарни фотографии од Иран на најразлични теми, а често поврзани со животот на жените во ова исламистичко општество.

Сите фотографии презентирани на овој веб-сајт имаат макар кратко објаснение за тоа што се случува во нив, што влијае позитивно на вкупниот впечаток, а особено на образовно-информативната компонента за осознавање на животот на Иранците.

Содржините се поделени на фотостории и фотоблог. Фотосториите се обично за даден настан (прво одење на жени на фудбалски меч по 1979 г., како се одвива обуката на полицајки, посета на клиника за домашни галеничиња) или имаат некој заеднички мотив (кукли од излози). Фотоблогот претставува галерија на разновидни поединечни фотографии снимени низ Иран, на кои се прикажани сцени од животот или пејзажи.

Иако дизајнот на веб-сајтов не е ништо посебно, хуманизирачкиот ефект на користењето на Интернет за запознавање со луѓето низ светот го прави вреден за посета. Дури и некои ситни печатни грешки („привју“, наместо „привиос“ во фотоблогот) укажуваат дека целиот е аматерско дело на самата авторка, што дава чувство на интимност при посетата. Примената на едноставни, незабележителни елементи овозможува фотографиите да дојдат до израз, а тие се сепак дел од богатата иранска традиција на визуелно изразување, чии светски познати елементи се персиските килими, средновековните исламски украсени ракописи, како и современата индустрија на авторски филмови.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: неопределиво
Брзина: брзо
Функционалност: добра
Код: ХТМЛ
Дизајн: текстуален
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 5/10
Јазик: англиски
Адреса: www.noushin-photo.com

Нема коментари: