17 јануари 2006

Островот Ман

[лекториран]

Островот Ман лежи во Ирско Море, помеѓу Англија, Шкотска, Ирска и Велс. Заслужува внимание и сам по себе, но и поради неговиот модел за економски развој со ограничени ресурси, којшто почива на туризам и финансиски услуги, како офшор-банкарство. Оваа држава има слична големина како некои општини во РМ: островот е долг 50 км и широк 20 км, со околу 80.000 жители.

Островот Ман е протекторат, на чие чело е британското кралско семејство, но формално не е дел од државата Велика Британија, ниту спаѓа во ЕУ. Има автономна управа и свои закони, кои ги носи парламентот Тинвалд што овозможува одредена флексибилност во однос на поголемите ентитети.

Домородното население е со келтско-нордиско потекло и, покрај англискиот, говори посебен келтски (гаелски) јазик наречен „манкс“. Околу 50 отсто од жителите се родени надвор од островот (претежно потекнуваат од другите британски острови). Властите поттикнуваат контролирано доселување, бидејќи увиделе дека стапката на природен прираст е премала за потребите на државата и економијата.

Официјалниот веб-сајт на Островот Ман ги нуди основните информации складно поделени според полето на интерес: туризам, финансии, локален живот и трки со мотори. Трките го имаат заслужено ова место како една од најуспешните активности меѓу многуте што се организираат традиционално за привлекување гости.

Темите се обработени содржајно, со развој од поконцизно кон поопширно, со приспособување на навигацијата и на дизајнот. Како таков, овој веб-сајт може да послужи како модел за водичи за запознавање и со многу поголеми држави.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: ХТМЛ
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 6/10
Јазик: англиски
Адреса: www.isleofman.com

Нема коментари: