23 јануари 2006

Кресвел Крагс – локалитет од предисторијата

[лекториран]

Кресвел Крагс е варовничка клисура богата со пештери, во кои се најдени остатоци од животот на ловците од последното ледено доба. Клисурата се наоѓа во Англија, во близина на Шервудската шума, во која според легендите живеел Робин Худ.

Информациите за животот на луѓето што го населувале местото пред 12.000 години се предадени во многу достапна форма, како музејски експонати, но и преку прашања и одговори, кои читателот го ставаат во улога на праисториски човек. Дополнително достапни се и биографски текстови со кои се објаснуваат различните археолошките техники применети во текот на стотината години откако се ископува локалитетот.

Текстовите се добро вклопени во дизајнот, а дополнети се со цртежи и фотографии. Следејќи ги правилата за употребливост, избегнато е пренатрупување - пообемните содржини се поделени на повеќе линкувани страници.

Овој наградуван веб-сајт покажува како може да се промовира еден локалитет што овозможува и посети на туристи до ваков вид културно наследство. Поуките што ги носи може да послужат за организирање привлечна туристичка понуда на слични локалитети со придружни веб-сајтови. На пример, www.kuklica.org.mk или www.kokino.org.mk во моментов може само да се замислат.

За жал, со изградбата на браната Козјак, Македонија го изгуби пристапот до неколку праисториски наоѓалишта со огромен потенцијал, кои сега се само подводни пештери.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: неопределиво
Брзина: средна
Функционалност: одлична
Код: ХТМЛ и др.
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 6/10
Јазик: англиски
Адреса: www.creswell-crags.org.uk

Нема коментари: