08 февруари 2006

Ковачница (на пари)

[лекториран]

Името на веб-сајтов буквално значи ковачница, односно место каде што се произведуваат пари, а слоганот е шегобијна алузија на популарниот американски израз „правење пари“ - односно, заработување.

Декларираната цел е образовна: „финансиско описменување“ на децата, односно помош на родителите и на едукаторите при подучувањето на децата за разумно раководење со парите и изградба на добри навики во домаќинството.

Основач на веб-сајтот е добротворната гранка на осигурителната компанија „Нортвестерн мјучуал“, па тој истовремено има и промотивна (рекламна) улога. Нивните анализи на штедењето и задолжувањето во САД укажале на потреба од помош за семејствата во оваа сфера.

Веб-сајтот е организиран одлично, а тоа се гледа и во прегледната и интуитивна навигациска шема: главните рубрики се поставени хоризонтално во горниот дел, а кога се влегува во некоја од нив, интерните линкови до посебни написи се поставени од левата страна.

Материјалот е поделен според целни групи (деца, родители, наставници) и тематски: заработување, штедење, трошење, следење на трошењето, инвестирање, позајмување. Оддели што се однесуваат на сите теми се онлајн-тестовите и речникот на поими.

Во долниот дел на страниците има резервирано и простор за совети и финти по случаен избор, кои овозможуваат дополнителна разновидност.

Дизајнот ги комбинира елементите карактеристични за детски и за корпорациски сајтови и оддава впечаток и на сериозност, но и на забавност.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: неопределиво
Брзина: средна
Функционалност: одлична
Код: ПХП/Флеш
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 6/10
Јазик: англиски
Адреса: themint.org

Нема коментари: