16 февруари 2006

Белградско здружение за промоција и за продукција на стрипот

[лекториран]

Белградското здружение за промоција и за продукција на стрипот (УППС) е основано во 2005 година, а од неодамна го има публикувано и својот веб-сајт.

Целта на здружението е промовирање на стрипот како медиум, и од аспект на колекционерство и од аспект на поттикнување на развојот на нови изданија, односно возобновување на оваа културна вредност „на подрачјето на Србија и Црна Гора (а и пошироко)“.

Според УППС, наспроти тоа што стрипот на овие простори има традиција од околу 70 години, во последните неколку децении е незаслужено маргинализиран. На сајтот се пренесуваат вести за фестивали и за стрип-настани, објавувања нови книги на темата, како и колумни со прикази и теориски текстови.

Од особен интерес е и лексиконот на ликови и автори на стрипови со повеќе од 200 написи, како и линковите до сродни веб-сајтови.

Поставен е и форум што овозможува интеракција со посетителите. Инаку, во Хрватска веќе десетина години успешно функционира еден веб-сајт со слична концепција, но без невладината компонента.

Дизајнот и техничкото решение се стандардно добро изведени, а на намалувањето на оцената за функционалност, покрај недостигот од клучни зборови, пред се влијае бавното дополнување со видливи содржини.

Голем дел од оваа дејност веројатно отпаѓа во полнење на лексиконот во заднина, па би било добро на насловната страница да излегуваат известувања за новододадени елементи.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: повремено
Брзина: брзо
Функционалност: добра
Код: ПХП
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 0/10
Јазик: српски
Адреса: www.upps.org.yu

Нема коментари: