18 февруари 2006

Уганда - дарувана од природата

[лекториран]

„Уганда - дарувана од природата“ е слоган на кампањата за креирање на „Брендот Уганда“, односно брендирање на земјата пред светот и издигање на нејзиниот углед, особено како место што вреди да се посети. Кампањата ја раководи непрофитен конзорциум составен од претставници на различни сектори од земјата.

Веб-сајтот е повеќе насочен кон организација на кампањата и разработка на стратегијата. Како основен приоритет се истакнува мобилизирање на Уганданците да развијат свест за потенцијалот на нивната земја, бидејќи „ефективната експанзија на маркетиншка моќ во крајна линија е определена со силно чувство за национален идентитет“.

На веб-сајтот може да се најдат и информации за земјата на „26 милиони пријателски расположени африканци“, како и линкови до нејзини веб-сајтови поврзани со туризмот, инвестициите и со патувањата.

Некои од активностите опфаќаат и рекламирање на земјата на ЦНН, и на телевизијата и на веб-сајтот, преку спонзорирање на програмата посветена на вести од Африка.

Најочигледни недостатоци на веб-сајтов се расипаните линкови до публикациите, хостирањето на форумот и фотогалериите на друг сервер со различен дизајн.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: повремено
Брзина: брзо
Функционалност: добра
Код: ПХП
Дизајн: комбиниран
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 0/10
Јазик: англиски
Адреса: www.giftedbynature.org

Нема коментари: