24 февруари 2006

Википедија на македонски јазик

[лекториран]

Википедија на македонски јазик е дел од повеќејазичниот проект за креирање целосна и точна слободна енциклопедија. Секој посетител може да додава и да менува статии.

Македонската верзија постои од крајот на 2004 година и има речиси 4.000 статии.
Приклучувањето на овој проект може да е исклучително полезно за задоволување на приоритетната потреба за поголемо количество содржини на македонски јазик (назначена и во Националната стратегија за развој на информатичко општество), но и од аспект на промоција на македонската култура во светот.

Имено, на насловната страница на целата енциклопедија, во горниот најупадлив дел се претставени верзиите што имаат повеќе од сто илјади написи. Со оглед на тоа што таа не само што има висок ранг на Гугл (8) туку и се почесто се користи како негова замена кога се бараат дефиниции, нема потреба да се елаборира значењето на „испливувањето“ на линкот до македонската верзија во ова елитно друштво.

Во иницијативата може да учествува буквално секој што има пристап на Интернет, а написите не мора да се „фермани“. Доволно е да се дадат концизни основни податоци за поими или за личности, пренесени од јавно достапни текстови - како на пример учебници. Друг начин на пополнување е со превод на еквивалентните написи од англиската или од другите верзии на енциклопедијата.

Најспособни да се вклучат се секако блогерите, но исклучително добро би било кога би се активирале и училиштата, кои благодарение на Кина имаат компјутерски училници, благодарение на САД имаат пристап на Интернет, па преостанува наставниците да почнат да ја користат Википедија како алатка за ширење и за дополнување на знаењето на учениците.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: вики
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: делумно
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 0/10
Јазик: македонски
Адреса: mk.wikipedia.org

Нема коментари: