01 март 2006

Зголемување на пристапот за луѓе со посебни потреби

[лекториран]

Веб-сајтот „ВебЕјм“ има цел да го зголеми потенцијалот на вебот за луѓето со посебни потреби. Оваа група на луѓе е често занемарена при развојот на софтверските решенија (особено во Македонија) и ваквиот вид на дискриминација наидува на се поголема осуда во развиениот свет.

Со оглед на тоа што одамна постојат стандарди за тоа како да биде попристапен даден софтвер, оние што не ги спроведуваат во последно време се цел и на правни мерки, како тужби за дискриминација.

ВебЕјм овозможува совладување на техниките и на концептите што се дел од стандардите, посочува методи на координација и водство, а исто така нуди и листи на софтвер (бесплатен и комерцијален) од оваа област, како и совети за тоа како да се организираат обуки или како да се бара помош (преку учество во дискусии, форуми и преку листа на консултанти).

Напомена: некои од алатките, како Вејв, овозможуваат директно тестирање на веб-сајтови за пристап на луѓе со посебни потреби, но може да се неприспособени за веб-страници напишани со други јазици или кодни табели.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: ПХП
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 8/10
Јазик: англиски
Адреса: www.webaim.org

Нема коментари: