06 март 2006

Критичар за реклами

[лекториран]

„Критичар за реклами“ е наменет за пренос на вести и на информации за рекламната индустрија, најпознат по тоа што уште од 1999 година го промовира концептот на понуда на видеоклипчиња за симнување.

Голем дел смешни филмчиња што изобилуваат на македонските „забавни“ портали се реклами што првобитно се појавиле овде. Најсмешно е што веб-сајтовите што ги пренесуваат им обезбедуваат дополнително и континуирано бесплатно рекламирање на брендовите што ги направиле рекламите и биле доволно мудри да ги објават на „Критичарот“. Секако, постои извесна веројатност дека оваа шема е случајна. Освен што веројатно земаат пари од авторите на рекламите, сопственициве на веб-сајтот уште и наплатуваат претплата за оние што сакаат да ги симнуваат од кај нив, што ја зголемува нивната привлечност. Привидот на цензура е моќно пропагандно оружје, затоа и фирмите што ја продаваат и прифаќаат тој вид на производи да биде јасно обележан со назнака дека е „забранет“ за одреден дел од населението.

„Критичарот“ е добар и како извор на информации во врска со „креативниот потенцијал“ на македонската рекламна индустрија. Некои од „оригиналните идејни решенија“ што се вртат по нашите медиуми имаат свој зачеток токму тука.

Од аспект на употребливост, недостиг на веб-сајтов е тоа што отвора и попап-прозорче при вчитувањето на насловната страница, оти тоа повлекува дополнително трошење ресурси, неинтерактивност и неоставање можност за избор на корисникот, безбедносни ризици ако поради тоа корисникот реши да ја деактивира заштитата од поп-апи. Од аспект на оптимизација за машини за пребарување, добра страна е што форматот на адресите на написите е во едноставна форма, со тоа што името на ХТМЛ-датотеките се гради со употреба на клучните зборови, што придонесува за поголема видливост.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: често
Брзина: средна
Функционалност: добра
Код: ПХП/ХТМЛ
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 6/10
Јазици: англиски
Адреса: adcritic.com

Нема коментари: