09 март 2006

Когнитивни вести - што имате на ум?

[лекториран]

„Ког-њуз“ е веб-сајт за вести од когнитивните науки - неврологија, психологија, вештачка интелигенција, философија, лингвистика, биологија и антропологија - кој работи во стилот на Слешдот (њњњ.сласхдот.орг), користејќи сличен систем за раководење со содржини врз база на слободен софтвер.

Мотото на веб-сајтов е цитатот на познатиот бихејвиористички психолог Б. Ф. Скинер: „Науката е подготвеност да се прифатат фактите дури и кога тие се во спротивност со желбите“.

Она што го прави овој веб-сајт особено интересен за македонската научна јавност е можноста кој било читател да контрибуира со вметнување свои написи, кои е доволно да бидат само краток вовед со надворешни линкови.

Тоа може да го сврти вниманието на постигањата и објавените резултати и од истражувања во Македонија, со што ќе се придонесе кон издигање на угледот на нашата наука воопшто.
Написите на „Ког-њуз“ се поделени во категории според научната дисциплина на која и припаѓаат и се леснодостапни и за разгледување и за пребарување, а достапна е и база на линкови до универзитети и други институции поврзани со когнитивните науки.


ЗА ВЕБ- САЈТОТ

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: ПХП
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 6/10
Јазик: англиски
Адреса: cognews.com

Нема коментари: