10 март 2006

ЕУРЕС - европски портал за вработување

[лекториран]

ЕУРЕС (EURES) е портал што овозможува поврзување помеѓу луѓето што бараат работа и работодавци од ЕУ.

Името е кратенка од Европски сервиси за вработување - мрежа за соработка чија цел е да поттикне слободно движење во рамките на економската зона на ЕУ + Швајцарија.
Партнери во мрежата, која ја координира Европската комисија, се јавни заводи за вработување, синдикати и здруженија на работодавци.

Основните услуги што им ги нуди ЕУРЕС на луѓето што бараат работа се овозможување да си состават работна биографија (ЦВ) преку веб-сајтот, овозможување пристап до податоците од неа на работодавци што пребаруваат за одредени квалификации, како и информирање за правните и за логистичките информации поврзани со пазарот на работен труд во сите земји на ЕУ.

ЕУРЕС исто така нуди помош преку мрежа од 500 советници од цела Европа, кои помагаат преку директни контакти.

Сајтов е дел од порталот на Европската Унија, чија основна верзија е поставена на сите 25 официјални јазици на ЕУ. Сите информации на ЕУРЕС се достапни на англиски, но одредени детали, на пример, условите за живот во Данска се достапни само уште на француски, холандски и на дански.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: ПХП
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: делумно
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: недостапен
Јазици: англиски и 18 други
Адреса: www.eurescv-search.com

Нема коментари: