14 март 2006

Блогот на готвачот Џејми Оливер

[лекториран]

Џејми Оливер е познат готвач и омилена личност на жените со вкус. Како и многу други познати личности на светско ниво, и тој има свој блог во кој ги забележува настаните што му се случуваат нему и на неговите блиски. Написите на блогот се разновидни и опфаќаат дури и огласи од пријатели на Џејми што бараат работници за своите ресторани.

Блогот е дел од веб-сајт на којшто има и други прикладни лични информации, како биографија со фотографии од детството, тинејџерството и од семејството (женет и родител на две деца).

Веб-сајтов има и неколку други дела што го прават многу интересен. Моблогот - блог со фотографии од мобилниот телефон на Џејми, поделени по месеци, дава можност да го гледате светот низ неговите очи. Архивата со рецепти, категоризирани и исцрпно објаснети, нуди многубројни кулинарски искушенија. Тоа е дополнето со форумот за посетители, организиран многу пристојно и со јасни правила на однесување.

Дизајнот на веб-сајтот е направен според принципите по кои се прават и рецептите - минимален број на добро одбрани елементи, вклопени во совршена целина.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: ПХП
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има
Гугл-ранг: 5/10
Јазик: англиски
Адреса: www.jamieoliver.com

Нема коментари: