01 април 2006

Агол – електронско списание за култура и уметност

[лекториран]

Електронското списание „Агол“ за свој издавач го има здружението „Неготински круг“, чија мисија е „промоција на принципите на децентрализација и демократизација во сферата на културата и културната политика, преку едукација, промоција и дистрибуција на културно-уметнички вредности“.

„Агол“ неодамна го објави своето шесто издание. Со редовниот месечен ритам и интересните теми (литература, музика, стрип и филм) постепено ја гради репутацијата на македонската интернет-сцена.

Освен за промовирање и подигање на нивото на општа култура кај публиката, ваквите иницијативи се важни и од аспект на задоволување на приоритетната потреба наведена во Националната стратегија за развој на информатичко општество - зголемување на количеството содржини на локални јазици.

Од аспект на употребливост, кај дизајнот на веб-сајтов би требало да се отфрли употребата на рамки, кои спречуваат директно линкување и цитирање конкретни содржини (на пример, од страна на блогерите). Линковите што се отвораат во нови прозорци би требало да се отвораат во истиот, а добро би дошол и лекторски ангажман. Дизајнот изгледа поинаку во „Интернет експлорер“ и во „Фајерфокс“, што исто така укажува на потреба за ревизија.

Меѓу другите оригинални е-списанија на македонскиот интернет, кои не се копија на печатено издание и обработуваат поширок круг на теми од областа на културата и уметноста, се влијателниот ветеран „Блесок“ основан во 1998 година, подзаспаната „Агора“ од 2002 година, како и „Плагијат“ од 2005.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување:
неопределиво
Брзина: брзо
Функционалност: добра
Код: ХТМЛ
Дизајн: рамковен
Навигација: променлива
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: затворен
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 3/10
Јазик: македонски
Адреса: agol.negotinskikrug.net

Нема коментари: