05 мај 2006

Луди клонови

[лекториран]

Блогот „Луди клонови“ му е посветен на фотографското клонирање, односно, правење фотографии на кои еден лик се појавува повеќе пати.

Додека во минатото за вакво нешто беше потребно да се има расипан механизам на фотоапаратот што не го преклопува филмот како што треба, во денешно време доволна е употреба на програма за обработка на фотографии. На сајтот дури има и упатство за клонирање во Фотошоп.

Фотографиите се поделени по категории: луѓе, домашни галеничиња и се друго. Повеќето се со висок квалитет, а се прават така што делови од повеќе слики снимени од едно исто место се комбинираат во една. За некои од фотографиите, кои не се направени со стандардна постапка, авторите даваат објасненија на марифетите и методите со кои го постигнале клонирањето.

Освен што е забавно да се прават и споделуваат, веб-сајтов имал објавено и конкурс за најуспешно клонирање, со награди од по 50 долари за одбраните фотографии. Ова е одлична шанса за промовирање на македонските уметници од оваа сфера, оти се бараат фотоси од целиот свет - колку поразновидни, толку подобро.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: повремено
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: текстуален
Дизајн: блогерски
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: има
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 5/10
Јазик: англиски
Адреса: crazyclones.com

Нема коментари: