14 септември 2006

Мерач на општествена поврзаност

[лекториран]

„Соушал митер“ (социјален метар) е алатка која ја мери општествената поврзаност на даден веб-сајт, преку пресметување на бројот на линкови (врски) што водат кон него од социјални веб-сајтови - чија основна функција е линкување, било автоматски, било со човечко учество.
Со внесување на адресата на веб-сајтот се добива бројка што потоа може да служи за споредба со други слични веб-сајтови, од што се може да се добие прилично јасна претстава за нивната влијателност на интернет.

Така на пример, веб-сајтот на Белата куќа има ранг од 177594, додека веб-сајтот на Владата и претседателот на Република Македонија имаат ранг 326, односно 54.

Овој веб-сајт е одличен пример за користењето на новата технологија за развој на вебот Ајакс (Ajax, Asynchronous JavaScript and XML), која овозможува подобра интеракција помеѓу корисникот и веб-страниците преку интелигентна размена на мали количества информации „зад сцената“.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: автоматски
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: ПХП
Дизајн: текстуален
Навигација: стандардна
Пребарувач: нема
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 0/10
Јазик: англиски
Адреса: www.socialmeter.com

Нема коментари: