30 ноември 2006

Научнофантастичен агол

[лекториран]

„Научнофантастичниот агол“ го води Франческа Блек, која е уредничка и авторка на написите на веб-сајтот. Цел на веб-сајтот е промовирање на научната фантастика, која таа ја дефинира како „форма на шпекулативна белетристика, која во принцип го разгледува влијанието на замислена наука и технологија на општествено и индивидуално ниво“.

Најголем дел содржини на „Аголот“ се реклами за производи произлезени од познати научнофантастични серијали („Војна на ѕвездите“, „Ѕвездени патеки“, „Екс-фајл“, „Зона на самракот“, „Галактика“ и други), но има и написи за влијанието на жанрот во општеството, потеклото и вредноста на одредени дела. Покрај тоа, присутни се и вести поврзани со тие клучни зборови што ги презема од Диг преку иксемел.

Основен недостиг на веб-сајтов од аспект на употребливост е отворањето нови прозорци без експлицитно барање на корисникот. Оние што користат нови верзии на Фајерфокс може да си приспособат ваквите прозорци да им се отвораат во нови јазичиња, но за другите тоа значи дополнително трошење мемориски и процесорски ресурси, најчесто непотребно.

ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: средна
Код: ХТМЛ
Дизајн: текстуален
Навигација: променлива
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 2/10
Јазик: англиски
Адреса: www.science-fiction-corner.com

Нема коментари: