30 јануари 2007

САД - земја на информатичар(к)и: љубовни контакти

[лекториран]

Во наредните неколку броја рубрикава ќе претстави неколку влијателни веб-сајта што магазинот „Вајерд“ ги користи како референтни точки за процена на ниво на погодност дадена средина да биде привлечна за информатичари од обата рода.

Иако англискиот еквивалент „гик“ носи првично пејоративно значење означувајќи асоцијални закржлавени индивидуи закопани во книги или електроника, благодарение на издигнувањето на свеста за нивното влијание, терминот полека добива и позитивна конотација. За среќа, во Македонија и во цела бивша Југославија, „компјутерџија“ има позитивно значење, благодарение и на песната „Програм твој компјутера“ (1984) на „Денис и Денис“, која нив ги претставува во вистинско светло - како идеални љубовници.

Сервисот „Гик ту гик“ е наменет за среќавање, спријателување и евентуално романтично поврзување информатичари и информатичарки, нагласувајќи дека „интелигенцијата и лојалноста“ се особини што се карактеристични за нивните корисници.

Според управата, потребата од посебен сајт за нив е наметната од тоа што и „тие се посебни, имаат интереси што не се совпаѓаат со општата популација, па и традиционалните методи на додворување може да не функционираат. Основно е дека ако барате компјутерџија/ка, на обичните сајтови мора да пребарате илјадници профили за да дојдете до таква личност“. Сервисот нуди и посебен систем за оценување на тоа дали двајца се компатибилни.


ЗА ВЕБ-САЈТОТ

Дополнување: автоматско
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Код: комбиниран
Дизајн: комбиниран
Навигација: стандардна
Пребарувач: има
Клучни зборови: неискористени
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 5/10
Јазик: англиски
Адреса: www.gk2gk.com

Нема коментари: