15 април 2008

Да го сочуваме името на нашата земја

Македониум е веб сајт кој е создаден со цел да придонесе во битката за зачувување на името на нашата земја. Во таа смисла, тој нуди неколку различни типови на содржини кои зборуваат за фактички податоци од минатото и сегашноста со кои го зацврстуваат патриотизмот во духот на македонскиот народ и го потврдуваат неоспорното помеѓу останатите народи. Неговите содржини се класифицирани во неколку категории, па така можете да читате историски податоци, да се информирате за религиите, архитектурата, културата, да дознаете за етимологијата на македонскиот јазик итн. Сајтот ги следи и дневните актуелности, а има и повеќе галерии кои презентираат некакви специфичности за Македонија.

Дизајнот на сајтот е типично патриотски, а навигацијата не баш функционална. Некои страници не работат, додека англиската верзија иако постои, не ги содржи написите. Ова последново секако е многу важно доколку сакаме да се прошири идејата и меѓу народите кои не го зборуваат нашиот мајчин јазик.

Овој сајт е за Македонија и македонскиот народ и е наменет на македонскиот народ бидејќи нуди информации за нашата земја кои секој од нас би требало да ги знае. Истовремено претставува израз на нашата култура, историја, традиција и борбеност која треба да допре до посетителите од другите земји. Ја поддржуваме иницијативата со надеж дека она што ќе следува во иднина од овој онлајн проект ќе биде негова целосна функционалност и продолжување во улога на редовен информатор за работите за кои и досега информираше во насока на што посилно исполнување на неговата цел.

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: добра
Дизајн: патриотски
Навигација: средна
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: има
РСС/Атом: нема
Политика за приватност: нема
Гугл-ранг: 2/10
Јазик: македонски, англиски
Адреса: www.macedonium.org

Нема коментари: