22 август 2008

Портфолиото на Паоло Бокарди

Доколку сте фотограф, дизајнер на мебел, музички артист или било каков создавач на уметност, треба да размислите за своето претставување пред остатокот од светот. Портфолиото не е форма на себепрезентирање и пред се, на презентирање на плодовите од вашата работа која се родила скоро, но онлајн портфолијата се од поново време и веќе многу актуелни и распространети на вебот.

За да видите како треба да изгледа едно онлајн портфолио, најдобро е идеја да добиете гледајќи ги најдобрите портфолија на уметниците кои својата работа, на светот му ја претставуваат преку интернет.

Едно такво одлично портфолио претставува едноставниот веб-сајт на фотографот Паоло Бокарди кој на мудар и модерен начин ги презентира своите фотографии во хоризонтална низа со ненаметлива можност за нивно поединечно гледање и во смалена варијанта.

Ако сте креативец кој нешто создава, не чекајте многу за да го создадете вашето онлајн портфолио. Понекогаш е потребно малку знаење за да се здобиете со такво. Доколку пак сте фотограф, графички или веб-дизајнер, задолжително посетете го веб-сајтот на Бокарди. Сигурно ќе сакате да го видите.

Дополнување: редовно
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: модерен
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 3/10
Јазик: англиски
Адреса: www.fashionphotographer.it

Нема коментари: