22 август 2008

Монтирајте видеа онлајн

Изработката на сопствени видеа може да биде многу едноставна, но и многу сериозна работа. Сепак, специјалните вештини за постигнување ефекти кои ги гледаме на филмовите, ќе им ги оставиме на големите професионалци. Најчесто, за домашна употреба, доволен би ни бил некој едноставен софтвер, кој можеби и веќе се наоѓа инсталиран на компјутерот. Софтверите од своја страна можат да бидат посериозни за работа и поедноставни, но во секој случај наједноставна варијанта за креативните лаици во областа на видео обработка е користење на онлајн алатка за таа цел.

One True Media“ е веб-сајт кој овозможува едноставно креирање на видео и негово инстантно споделување со светот. Целата постапка се одвива онлајн и во неколку чекори. Најпрво треба да ги додадете саканите слики и видеа кои планирате да станат дел од вашето ново оригинално видео. Потоа се избираат стилови, транзиции, музика и се додава текст. На крајот едноставно се публикува онлајн по што станува достапно за сите преку јавната видео галерија на сајтот. Галеријата е уредна, категоризирана и може да биде извор за инспирација за новите видео монтажери.

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: веб 2.0
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 5/10
Јазик: англиски
Адреса: www.onetruemedia.com

Нема коментари: