16 септември 2008

Сподели македонски видео и аудио содржини

Маквидео е нов македонски веб-сајт наменет за споделување на македонски видео и аудио содржини. Иако на популарните сервиси за споделување на вакви содржини, можат да се најдат и такви поставени од страна на Македонци и на македонски јазик, досега не постоеше специјализиран веб-сајт кој ќе нуди исклучиво вакви содржини.

Пред да почнат посетителите на овој сајт да споделуваат содржини во аудио или видео формат, најпрво треба да ги прочитаат условите пропишани од страна на креаторите, до кои може да се пристапи преку соодветниот линк на дното на страницата. Потоа, потребно е и регистрирање на членство, после што може да се почне со поставување.

Сајтот изгледа многу солидно, содржините се категоризирани, дизајнот е чист и прегледен, навигацијата јасна, а пребарувачот функционален. Не изгледа како оние веб-сајтови кои се појавуваат на веб-просторот како несериозни акции и никогаш не се развиваат во нешто посериозно, културно и функционално. Маквидео навистина делува како веб-проект кој има изгледи да стекне голема популарност помеѓу македонските сурфери.

Во моментот кога беше пишувана рецензијава, посетителите имаа можност да прегледуваат вкупно 189 видео и 21 аудио содржини. Според темпото на работа на веб-сајтот, може да се очекува овие бројки да растат со голема брзина.

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: модерен
Навигација: минимална
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: нема
Јазик: македонски
Адреса: makvideo.net

Нема коментари: