17 септември 2008

Сервис за чување и споделување фотографии

Доколку веќе користите некој онлајн сервис за складирање на слики и фотографии или пак ја искористувате таквата можност на сајтовите за социјално вмрежување, можеби нема да имате потреба од дополнителна алатка од ваков тип. Сепак, „Шуап“ е различен од останатите. Многу е едноставен за работа, нуди интересна комбинација од опции благодарение на кои можете без мака да добиете визуелно примамлив производ.

Овој веб-сајт не служи исклучиво како складиште на вашите фотографии. Покрај тоа што можете да си креирате фото албуми кои ќе ги исполнувате со вашите фотографии, од нив подоцна можете да креирате видеа со визуелен ефект по избор и музичка подлога која ќе ги придружува. Поставените фотографии и создадените видеа, можете да ги споделите со блиските по принципот на покана преку имејл, или пак директно да ги поставите на некои од популарните сервиси за социјално вмрежување.

Дополнување: редовно
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: веб 2.0
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 5/10
Јазик: англиски
Адреса: www.shwup.com

Нема коментари: