27 јули 2009

Вашата дигитална визит-карта

Онлајн претставувањето е многу значајно во денешно време, посебно доколку со нашата професионалност и стручност сакаме да допреме до голем број активни интернет корисници кои би сакале да ползуваат од нашите услуги. Претставувањето може да биде изведено на неколку начини, преку официјални веб-сајтови, лични блогови, профили креирани на социјалните мрежи итн. Едно поинакво, деловно онлајн претставување овозможува веб-сајтот card.ly - наменет за едноставно креирање на дигитални визит-карти.

Предуслов за да го користите веб-сајтот е да се регистрирате низ кратка постапка, што ќе ви овозможи да си ја изработите вашата визит-карта. Изработката на визит-картите се изведува во неколку чекори: наведување на корисничките имиња под кои можете и сакате да бидете најдени на социјалните мрежи, пополнување на вашите лични податоци и опис на вашиот профил, избирање на дизајн кој најмногу ќе одговара на вашата дејност или вкус, споделување на информацијата за туку-што креираната визит-карта со вашите твитер следачи и вградување на визит-картата на вашиот веб-сајт, блог или друга веб-локација. Овие податоци и параметри можат подоцна да се менуваат.

Како резултат на вашиот краткотрајно вложен труд ќе добиете професионална дигитална визит-карта која ќе биде поставена на веб-сајтот во формат: http://card.ly/username.

Сајтот нуди можност за користење на платена варијанта која изнесува 25 долари годишно, а тоа, меѓу поважното, ќе ја ослободи вашата-картичка од реклами, ќе ви понуди голем избор на дизајни и ќе ви дозволи да си ја регистрирате визит-картата на домен по ваш избор.

Дополнување: од страна
на корисниците
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: модерен
Навигација: минимална
Пребарувач: нема
Клучни зборови: има
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: има (за извори
Посочени од корисниците)
Гугл-ранг: 0/10
Политика за приватност: има
Јазик: англиски
Адреса: card.ly

Нема коментари: