08 октомври 2009

Претставување на Европската библиотека

Европската библиотека е бесплатен онлајн сервис кој овозможува пристап до 48 национални библиотеки од Европа, на 36 јазици, кои го гарантираат квалитетот и сигурноста на содржините кои ги нудат. Овој сервис е наменет за секој кој има потреба од какви било материјали, како што се книги, весници, списанија, постери, мапи, фотографии, музички и видео материјали итн.

Од минатата година Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје (НУБ) стана полноправен и рамноправен член на Европската библиотека. Како нејзин член, НУБ веќе има дигитализирано неколку содржини, но со оваа активност поактивно ќе се продолжи во иднина.

По тој повод, денес, со почеток од 10 часот, тие организираат јавно претставување на кое се поканети медиумите, претставници од високо-образовните иснтитуции, но и научници и истражувачи во сите области кои ќе имаат директна полза во својата работа, доколку одлучат да го користат овој неисцрпен ресурс за дигитални културни добра од Европа. Настанот ќе се одржи во склопот на библиотеката, во Центарот за конференции и студија, а со свои презентации ќе настапат претставници од проектниот тим на Европската библиотека, од Холандија.

Пребарувањето на содржините е едноставно и прецизно, бидејќи секој посетител, покрај внесување на клучниот поим за кој сака да побара информации, може да го наведе типот на содржината, односно форматот, да одреди во кои колекции да пребарува, на пример само во колекциите од некоја европска национална библиотека или во некоја тематски определена колекција, како и да користи напредно пребарување за да го определи авторот на делото, насловот, меѓународниот стандарден број за книги (ИСБН) и сл. Сајтот има и посебни секции со содржини кои служат за помош при совладувањето на начинот на кој тој може да се користи.

Посетете ја уникатната онлајн изложба на сајтот на Европската библиотека за да ги истражувате историјата и културата на Европа.

Дополнување: често
Брзина: брзо
Функционалност: одлична
Дизајн: соодветен
Навигација: средна
Пребарувач: има
Клучни зборови: нема
Јавен бројач: нема
РСС/Атом: нема
Гугл-ранг: 10/10
Политика за приватност: има
Јазик: англиски, германски, француски
Адреса: www.theeuropeanlibrary.org

1 коментар:

Dimitar рече...

cool link..premnogu nedostatoci ima Europeana...i EU okolu startot na ovoj portal...Avtorskite prava ne se regulirani na EU nivo...tuku na lokalno...Google book veke ja izede Europeana po broj na digital books..i ide vo nagorna linija...sajtovite od ovoj tip (dokolku ne izvrsat kompletna rekonstrukcija na informaciskata arhitektura vklucuvajki Informaciski specijalisti) ke izceznat od listata na seriozni institucii vo koi moze da se raboti (open access) istrazuvanje...but, "the show must go on" :)